Har du koll på den sociala kompetensen?

Den moderna arbetsplatsen är en social arbetsplats. Vi sitter i öppna kontorslandskap och vi arbetar i team i allt större utsträckning. För att lyckas i arbetslivet krävs inte bara yrkeskompetens – det krävs också social kompetens.

Det är små detaljer som styr vår kommunikation. Den verbala kommunikationen – det vi säger och förmedlar till andra med ord – spelar en stor roll för hur vi uppfattas av andra. Den icke-verbala kommunikation: dina kläder, en eventuell vigselring eller andra smycken, tatueringar eller om du har märken på din jacka, berättar också något om dig för de du träffar. Detsamma gäller ditt kroppsspråk: hur du står, ditt tonläge, dina gester, om du tittar den du pratar med i ögonen och om du bjuder på ett leende… Allt det är minsta lika viktigt som vad du säger.

Interaktionen med en annan människa börjar redan innan vi öppnat munnen. Det är därför viktigt att förstå vikten av att följa de oskrivna regler som gäller i arbetslivet. Att läsa av och förhålla sig till klädkoden på företaget och att säga “godmorgon” när du kommer varje dag, handlar inte bara om att smälta in. Det är sätt att underlätta samarbete och skapa en miljö där dina kollegor känner sig trygga och välkomna, vilket i slutändan underlättar både för dig och dem att göra ett bra jobb.

Om du är en skicklig kommunikatör, som visar för människor omkring dig att du ser dem och att du lyssnar på dem, så kommer de att känna sig trygga och lugna. Med största säkerhet kommer de då att behandla dig på samma sätt. God kommunikation smittar av sig och skapar en god cirkel. Så se till att vara med och skapa en atmosfär där människorna omkring dig känner sig inkluderade. Kom ihåg att också de små detaljerna kan göra stor skillnad!

Källa: Randstad