Social kompetens: 7 egenskaper att utveckla

Social kompetens handlar inte om att vara en utåtriktad pratkvarn. Social kompetens handlar snarare om dessa sju egenskaper, som du alltså bör satsa på att utveckla:

1. Att acceptera regler och normer
På det mest grundläggande planet handlar social kompetens faktiskt om att följa normer: komma i tid till möten, vara välvårdad och presentabel, uppträda artigt och civiliserat, inte ha sydstatsflaggan tatuerad i pannan, och så vidare. Många arbetsgivare har vittnat om att en hel del ”curlade” ungdomar och unga vuxna har problem med just den här typen av social kompetens.

2. Att lyssna aktivt
En aktiv lyssnare tolkar och utvärderar det hen hör och utgår från det när hen väl själv bryter in i samtalet. Lyssna och häng fast vid orden som du hör, så kommer din nästa replik att bli både oväntad och intressant för såväl dig som den du pratar med.

3. Att ge och ta
Förmågan att både ge och ta i sociala sammanhang är nära besläktad med det aktiva lyssnandet. Det handlar om att både dela med sig av sina egna intressen och kunskaper, och ta till sig det som andra har att erbjuda. Om kollegan lyssnar på dina långa utläggningar om ishockey så bör du också lyssna på kollegans tjat om flugfiske. Ge och ta.

4. Att se saker ur andras perspektiv
Att se saker ur andras perspektiv är delvis en fråga om empati. Det handlar också om att aktivt, på en rent intellektuell nivå, byta perspektiv – och inte ge sig förrän man verkligen förstår hur den andra tänker. Visst kan det finnas skäl att tycka genuint illa om vissa människors åsikter och värderingar. Men om du vill vara empatisk – och socialt kompetent – så måste du kunna se världen ur andra människors perspektiv, även om det perspektivet känns väldigt främmande.

5. Att bidra till det gemensamma
Att bidra till det gemensamma handlar i grunden om att se sig själv som lika delansvarig som alla andra. Vem stannar kvar fem minuter extra efter mötet och plockar undan kaffekopparna? Varför inte du? Då och då måste man släppa sin självupptagenhet och göra sådant som är bra för gruppen. Notera när andra människor gör någonting enbart för gruppens bästa. Brukar du själv göra det? Om inte, varför inte börja nu?

6. Att våga vara sårbar
För den som har modet att vara sårbar så är det ett fantastiskt sätt att komma närmare andra människor och få dem att slappna av och känna tillit. För att bli socialt kompetent måste du helt enkelt våga ta risker och ”utsätta dig” för andra människor, hur obehagligt det än känns. Gör det steg för steg – du kommer knappast att ångra dig.

7. Att säga god morgon, tack och förlåt
Social kompetens är en egenskap som bor i språket, inte minst i de små och till synes ganska obetydliga orden. Säger du ”god morgon” när du kommer till jobbet och ”hej då” när du går hem? Hälsar du på kassörskan i mataffären? Säger du ”tack” när någon håller upp en dörr? Säger du ”förlåt” när du har gjort fel eller klantat dig? Gör det – och säg det högt och tydligt, så att det framgår att du verkligen menar det du säger.

Källa: Motivation.se