Social kompetens – vad är det egentligen?

Social kompetens är en egenskap som ofta efterfrågas i jobbannonser. Men vad innebär det egentligen att vara socialt kompetent? Är det att vara festens medelpunkt och ständigt ha ett bländande vitt leende? Är det att snacka mer, högre och självsäkrare än alla andra? Eller är det någonting helt annat?

 1. Att vara social är inte detsamma som att vara socialt kompetent.
  Är du alltid festens medelpunkt? Är du så pratglad att TV5:s radarpar Filip & Fredrik skulle framstå som inbundna eremitmunkar i jämförelse? Det är fantastiska egenskaper på många sätt – men det är inte social kompetens. Social kompetens handlar inte om att sätta sig själv i centrum hela tiden, utan snarare om att vrida strålkastarljuset mot sina medmänniskor och få dem att känna sig sedda och hörda.
 2. Människor kan inte alltid själva bedöma sin egen grad av social kompetens.
  Att efterfråga ”social kompetens” i t.ex. jobbannonser är inte alltid så klokt, eftersom många människor blandar ihop socialitet och social kompetens (se punkt 1). Det är bättre att vara specifik med vilka sociala färdigheter som krävs för just den här tjänsten, vilket förmodligen varierar ganska kraftigt beroende på om man söker en säljare, en sjuksköterska eller en programmerare.
 3. Introverta och blyga människor kan vara socialt kompetenta.
  Att vara introvert medför både för- och nackdelar, också när det gäller den sociala kompetensen. Introverta kan exempelvis vara eftertänksamma, ödmjuka och bra på att lyssna – egenskaper som definitivt platsar under begreppet social kompetens.
 4. Social kompetens är inte alltid den viktigaste egenskapen.
  Kravet på social kompetens används ibland som svepskäl för att utestänga människor som är annorlunda. Det är inte alltid den viktigaste egenskapen: i många fall är den rena yrkesskickligheten betydligt viktigare. Ett visst mått av samarbetsförmåga krävs förstås på de flesta arbetsplatser, men kom ihåg att det finns ”kufar” som är otroligt duktiga inom sin nisch, trots att de kanske uppfattas som osociala och udda.
 5. Social kompetens går att lära sig.
  Detta är värt att tänka på oavsett om du är arbetsgivare, chef, löntagare eller arbetssökande. Social kompetens är en uppsättning beteenden och färdigheter som i allra högsta grad går att lära sig.

Källa: Motivation.se