Vi blir piggare med åren!

En vanlig föreställning är att försämrad sömn bidrar till utmattning och trötthet, vilket forskning också har påvisat. Men nu visar en ny studie att vi verkar bli mer toleranta mot en försämrad sömn när vi blir äldre. Resultaten av studien visar att vi blir piggare när vi blir äldre, trots att samma studie också visar att vi sover sämre. Det verkar som att sömnmängdens betydelse minskar med ökad ålder. Som lite äldre får man den sömn man behöver medan yngre har problem med det.

Det här kan bero på att vi helt enkelt inte behöver lika mycket sömn när vi blir äldre, eftersom vi inte växer och lär oss lika mycket nya saker som under yngre år. Det kan också vara så att stressen, prestationsångesten och antalet utmaningar man ställs inför minskar när man blir äldre och att man därför känner sig piggare trots mindre sömn. Visst känns det rätt betryggande på något vis?

Studien är baserad på drygt 8000 individers egna upplevelser av utmattning, trötthet och sömn under en åttaårsperiod. Forskarna använde sig av ett svenskt hälsoregister där uppföljningar gjorts vartannat år. Personerna man följde var mellan 18 och 68 år gamla.