En liten skrivskolas fortsättning: tydlighet!

Om du skriver för webben så har du ca 5 sekunder på dig att fånga besökarens uppmärksamhet. Då gäller det att vara tydlig! Visste du att ögat ser bäst de tre första och tre sista orden i rubriken? Här är 3 tips för tydlighet:

  1. Tydlig i tanken
    Om du vet vad du vill få fram med din text är det lättare att uttrycka det konkret. Bestäm vad du vill att läsaren ska tycka, veta och göra efter att ha läst din text.
  2. Tydlig i språket
    Skriv rakt och enkelt och använd ett språk som din läsare förstår. Använd exempel för förtydliga och ha som mål att visualisera – skapa bilder – med dina ord.
  3. Tydlig i dispositionen
    Börja med det viktigaste! Förenkla sedan för läsaren genom att dela upp texten och gör den överblickbar med hjälp av mellanrubriker. Avsluta med att sammanfatta.