Stressad?

Så här på en varm och solig söndagseftermiddag, årets första riktiga vårdag för mig, kan man ju inte låta bli att fundera över den stundande måndagen. Jag vet att många med mig känner sig stressade både nu och då – det är mycket på jobbet och det är mycket privat och hur ska det gå med ekonomin och vad blir det av ens ungar egentligen?! En del är mycket mer stressade än andra, så stressade att de riskerar att bli sjuka, att det tar tvärstopp, att de blir utmattade, går in i väggen.

Stress syns tydligt i vår hjärna och så ska det vara. Vi ska reagera på upplevda faror. Studier visar att personer med hög vardagsstress stress har svårt skifta fokus och lösa andra uppgifter under den upplevda stressperioden. När stressen lagt sig återgår hjärnan till sitt vanliga tillstånd.

Den långvariga kroniska stress som ses vid utmattningssyndrom är av annan sort. Men tänk om vår hjärna väljer att dämpa vissa funktioner under en längre tid för att klara av det den har att handskas med? Det är en intressant och hoppingivande tanke att våra nedsatta förmågor skulle bero på hjärnans smarthet att fokusera på det som är viktigast för stunden.

Så: vårt nervsystem tycks behöva längre tid på sig att läka än övriga kroppen, men flertalet av de förändringar som sker kommer att återgå till det normala.
Ge inte upp men ta hand om er därute!