Bättre att anteckna för hand än på dator

Datorer har blivit allt mindre och aldrig förr har så många antecknat på datorer istället för hand som nu. Det går ofta snabbare att anteckna på ett tangentbord och anteckningarna är lättare att korrigera och spara. Studier visar dock att det som gör handskrivna anteckningar bra kan vara just att det tar längre tid att skriva dem.

När man antecknar för hand tvingas man i större omfattning parafrasera, reflektera och processa informationen man tar till sig eftersom man inte kan och/eller hinner skriva ordagrant. Men är det rimligt att få folk att generellt dumpa datorn och enbart anteckna för hand igen? Nja. Hoppet står istället till att det ständigt utvecklas nya tekniker som gör att du kan anteckna digitalt för hand, vilket alltså blir det bästa av två världar. Här är några exempel på alternativ:

För ipad finns appar som Bamboo Paper, GoodNotes 4 och Penultimate, där man antecknar med sin ”Stylus”-penna på skärmen och sen sparar det i olika digitala format.

Skrivplattan Wacom Bamboo Spark är en sorts ritplatta, där du skriver på vanligt papper och sedan kan spara anteckningarna digitalt.

Sky WiFi SmartPen låter dig trådlöst överföra anteckningar och ljud till PC/Mac/iPad, Android och ”molnet”, via inbyggt WiFi eller USB-kabel.