Hur är det med motivationen?

I morgon måndag börjar jag ett nytt jobb, som utbildare på heltid. En intressant aspekt för såväl pedagoger som ledare av olika typer, är frågan om motivation.

Det finns främst två olika sorters motivation: inre och yttre motivation. Yttre motivation är enkelt uttryckt belöningar och bestraffningar, medan inre motivation handlar om hur man trivs med det man gör – att man känner att man utvecklas, får återkoppling, ges ansvar, gör något meningsfullt, osv. Som lärare kan man alltså motivera eleven genom “morot och piska” eller genom att se till att eleven trivs med sina uppgifter. Yttre motivation är enkel att förstå genom sin konkreta natur – t.ex. betyg och kvarsittning. Den inre motivationen är istället kopplad till det inre belöningssystemet vilken i sin tur har att göra med hur hjärnan fungerar.

Forskning visar att om läraren visar tilltro till att eleven kan lyckas så ökar elevens motivation. Den inre motivationen påverkas positivt om eleven kan se samband mellan en skoluppgift och världen utanför skolan. Som pedagog bör man se till att göra även rutinuppgifter roligare och mer spännande, och på så vis intressanta.

I rollen som pedagog strävar jag efter att få mina elever att tycka att det jag lär ut är roligt och användbart för dem. Detta kan jag uppnå genom att vara engagerad och påläst, och förbereda upplägg som talar till så många sinnen som möjligt – givetvis anpassat till vad som ska läras ut. Eftersom det är individens lärande som är viktigt så undviker jag tävlingsinriktade aktiviteter, alltså sådana som ger resultat som kan jämföras med andra elevers. Få, allra minst lågpresterande, elever motiveras av att känna sig sämre än andra elever.

I rollen som elev motiveras jag av att lära mig saker som jag har nytta av. Det kan handla om på kort sikt: ett recept på en ny maträtt eller hur man bygger något till huset. På längre sikt kan det handla om nya arbetsuppgifter, ekonomisk utveckling, möjlighet att styra över min tid, att må bättre, osv. Att känna att man kontrollerar sin verklighet skapar motivation. Jag hoppas att min motivation kommer att frodas på mitt nya jobb! Hur motiverar du dig – för jobbet, den stundande måndagen, nyårslöftena, eller vilka utmaningar du än har framför dig?