Hjärnforskarnas inlärningstips

Jag läser mycket om forskning kring hjärnan och inlärning just nu. Det är inte någon självklarhet att pedagogik faktiskt vilar på vetenskaplig grund, vilket jag vill bidra till att ändra på. Inledningsvis delar jag därför med mig av några inlärningstips som jag hämtat från Karolinska Institutets hemsida:

Repetera!
Utan repetition så minns vi efter några dagar bara 20 procent av det vi ursprungligen kunnat. Bäst går det om repetitionerna sprids ut enligt ett särskilt mönster, så att tiden mellan repetitionerna gradvis ökas.

Sov gott!
Sömn behövs för att minnen ska fastna.

Rör på dig!
Motion förbättrar hjärnans kapacitet.

Stressa lagom!
Lite tentapress kan vara bra för motivationen och uppmärksamheten, men kronisk stress försämrar arbetsminnets kapacitet kraftigt och sätter krokben för lärandet.

Ha kul!
Minnen som kommer till i känsloladdade ögonblick fastnar bättre.

Använd mentala knep!
Du får ett mer kraftfullt minne om du kopplar bilder eller andra associationer till det du vill lära dig.

Testa dig själv!
Forskning visar att många provtillfällen är bra för lärandet.

Använd dina sinnen!
Det finns ett arbetsminne för synen och ett för hörseln som fungerar oberoende av varandra – de rymmer ungefär sju informationsenheter var. En tumregel är att ju fler sinnen som används för att lära sig något, desto bättre minns man.

Tipsen återfinns längst ner i denna långa men mycket intressanta och klart läsvärda webbartikel: http://ki.se/forskning/hjarnans-harda-skola