Bakgrundsprat stör mest på jobbet

Obekväma stolar, smutsiga microvågsugnar och äckliga toaletter. Det kan finnas många störningsmoment på en arbetsplats. Men det finns ett sådant som är värre än alla andra: bakgrundspratet.

En avhandling om arbetsmiljöpsykologi från Högskolan i Gävle visar att bakgrundspratet är ännu mer störande än vad man tidigare trott. Dessutom visar forskningen att det mest störande bakgrundspratet inte är det där många deltar – utan när bara ett par eller några få personer pratar.

Studien har fokuserat på vad som händer när människor sitter och skriver samtidigt som de utsätts för bakgrundsprat. När hjärnan uppfattar meningar och ord dras uppmärksamheten iväg samtidigt som två processer krockar: språket du skriver och språket du hör. Mest störande är bakgrundspratet när det handlar om något man tycker är intressant, något avvikande eller när man hör sitt eget namn i pratet.

Men om man inte förstår någonting, om många människor pratar samtidigt så att det bara blir babbel, då störs man inte lika mycket. Det går inte riktigt att koppla bort bakgrundspratet, ljuden kommer in i hjärnan även om man försöker ignorera dem. Däremot har det visat sig att det går att maskera bakgrundspratet med andra ljud, som brus, ljud av vågor eller ett sorl som inte går att urskilja. Något oväntat var ljudet av babbel det mest effektiva. Lite bakgrundsprat maskeras alltså bäst med mer bakgrundsprat.

Trots att det går att stänga ute störande ljud med andra ljud så är tystnad ändå bäst i det långa loppet. Därför är det viktigt att det finns tysta rum i alla öppna kontorslandskap. Att använda maskeringsljud är inte någon optimal lösning på ljudproblematiken eftersom människor tenderar att bli utmattade av det på längre sikt.

Källa: Vardagspuls