Förkyld?

Den internationella medicinska databasen Cochrane samlar alla studier om en behandlingsform och bedömer dem. Tidningen och sajten iForm har publicerat deras slutsatser när det gäller en rad kända ”medel” mot förkylning:

C-vitamin
Beklagar: det hjälper inte att äta stora mängder C-vitamin – varken i förebyggande syfte eller när förkylningen redan är på väg.

Echinacea
Naturmedicinen som har utropats till förkylningarnas värsta fiende. Tyvärr är forskarna oeniga. Medlet som finns i en mängd varianter har i enskilda försök visat sig ha en liten effekt på i synnerhet vuxna, men resultaten är inte särskilt entydiga.

Vitlök
Det finns inga studier som med övertygelse visar att vitlök hjälper mot snuva.

Vätska
Att dricka mycket är inte enbart viktigt för att undvika uttorkning och feber. Studier har visat att massor av vätska – oavsett om man dricker den eller gurglar sig – tunnar ut slemmet från slemhinnorna och kan därmed medverka till att mildra och förkorta förkylningens förlopp.

Så det gamla rådet vätska, vila, värktabletter tycks stå sig bra!