Motivera dig att nå målet!

Hur håller man kvar motivationen när man väl bestämt sig för att nå ett nytt mål? Den klassiska målsättningsmallen SMART är en bra grund. SMART kan stå för:

Specifikt
Bestäm och skriv upp vad det specifika målet är.
Exempel: ”Jag ska klara av att springa 1 mil”

Mätbart
Gör ditt mål mätbart, så att det inte råder någon tvekan om när du nått det.
Exempel: ”Den 13 juni ska jag springa 1 mil på 1 timme”

Angeläget
För att lyckas med målet måste du fråga dig själv: Hur angelägen är jag att nå mitt mål?
Bestäm dig inför dig själv: ”Det här vill jag verkligen lyckas med.”

Realistiskt
Hur realistiskt är det att du kommer kunna springa en mil den 13 juni? Känns målet onåbart så formulera om det!

Tidsbestämt
Att ha ett slutdatum är viktigt, annars bli målet för abstrakt. I detta exempel är 13 juni är deadline – håll den!

Vad kan jag göra om förändringstakten inte är så snabb som jag tänkt mig?

– Fundera på om du har satt upp ett realistiskt mål. Istället för att hacka på dig själv, se förändringen du faktiskt gjort. Ge dig själv beröm och fundera på hur du kan göra för att få en fortsatt effekt framåt. Dela upp målet i delmål, så att du faktiskt ser att det sker en förändring.

Vad gör jag om jag tappat motivationen?

– Var snäll mot dig själv. Har du satt för stora mål? Kan det fungera att sänka kraven? Tänk inte på vad du borde ha gjort utan tänk från och med nu – och framåt.

Lapp-tricket
En bra övning är att avsätta en period, två veckor brukar vara lagom, där du funderar på vilka delar av livet du vill ändra på. Försök sedan att konkretisera dina tankar till några få meningar, exempelvis ”jag ska byta jobb” eller ”jag ska börja träna”. Skriv upp dem på lappar som du sätter så du ser dem ofta, till exempel på kylskåpet eller spegeln. Nu har du bestämt dig för att förändringen ska ske, och det blir lättare att agera.

Kom ihåg att avsätta tid för ditt nya mål, det ökar chanserna markant att du ska klara av det. Det är bara du som kan göra förändringen. Beröm dig själv när du lyckas på vägen!

Källa: MåBra