Se upp för härskartekniker!

Härskarteknik kan utföras av såväl män som kvinnor, och det är många som vittnar om att de har utsatts för det på jobbet. Här är några vanliga typer att se upp för:

Projiceringsmetoden
Du framför kritik men plötsligt vänds den tillbaka till dig själv, och du får skulden för det du har klagat på. Du har lättat ditt hjärta men efter att ha utsatts för projiceringen känns det bara värre.

Hierarkimetoden
Den som utsätter någon för hierarkimetoden använder sin position för att trycka ner andra. Det kan till exempel vara en chef som fattar beslut utan att låta andra vara delaktiga, eller en kollega som anser att du är i för låg rang för att ta egna initiativ. Men det kan även vara någon som utnyttjar sin låga status för att inte behöva göra något.

Tidsmetoden
Du får höra att du är för ung eller för gammal eller att du är oerfaren på grund av att du är nyare i arbetsgruppen än den som använder härskartekniken.

Komplimangmetoden
Den som använder komplimangmetoden har alltid en agenda. Hen ger dig komplimanger men ber dig i nästa andetag att göra något som du inte vill. Till exempel: ”Du är så himla duktig, kan inte du göra det här?”

Stereotypmetoden
Istället för att ses som en person blir du reducerad till en stereotyp, till exempel till ditt kön eller ditt utseende, och härskaren använder de fördomar som finns att tillgå för de olika stereotyperna. Uppgifter tilldelas också efter stereotyper: män får bära tunga saker och kvinnor får koka kaffet till exempel.

Martyrmetoden
Din kollega eller chef försöker spela på strängar som kan skapa medlidande eller skuldkänslor, och hen vänder gärna konstruktiv kritik till att alla är emot denne.

Osynliggörande
Du tar upp en idé på ett möte men får inget gehör, den härskande kollegan pillar på mobilen, bläddrar i en bok eller ser allmänt ointresserad ut. Men, efter en tid kommer kollegan med exakt samma idé, din idé, och får dessutom hyllningar av gruppen.

Uteslutningsmetoden
Du kanske inte blir medbjuden på fredagsölen efter jobbet, eller så märker du hur stämningen i rummet förändras när du börjar prata. Du känner dig inte som en i gänget och blir inte heller insläppt.

Känner du igen dig i någon av situationerna? Berätta gärna i en kommentar! Vad ska man göra då? Först och främst, låt dig inte provoceras av härskarteknikerna. Blir du arg riskerar du nämligen att förlora kontrollen över samtalet. Istället är det viktigt att försöka få personen som ”härskar” att inse vad den gör, på ett lugnt och sansat sätt.

Källa: MåBra