Vad är meningen?

Vi människor har ett starkt behov av mening. En del låter sig uppfyllas av sitt arbete. Arbetets uppgifter, ansvar och bekräftelse från kollegor och ledning skapar en identitet som för många är meningsfull. Enligt Martin E.P. Seligman, känd som ”fadern till positiv psykologi”, är produktivitet på jobbet viktigt för välbefinnandet. Men hög lön har inte en självklar koppling till att jobbet känns meningsfullt. Om arbetet i sig är otillfredsställande, är de pengar som man tjänar på det inte tillräcklig kompensation. Meningsfullhet upplever man snarare när man är stolt över det man gör och känner att man är en viktig och behövd del av sitt företag och dess framgång.

Meningen kan också vara skapad genom de roller vi intar i vårt liv: familjeroll, arbetsroll, roll i fritidsaktiviteter… Familj och andra sociala kontakter skapar yttre förankringar som gör att samhörigheten blir det meningsfulla. Ed Diener, också ett känt namn inom positiv psykologi, menar att bra familjeband och ett rikt socialt nätverk  främjar välbefinnande i hög grad.

Skapandet av meningsfulla aktiviteter är viktiga i jakten på mening. Att göra saker som vi för stunden tycker känns meningsfulla gör att livet i stort känns meningsfullt. En människa blir vad den gör! Och när livet känns meningsfullt, då känner vi oss lyckliga. Lyckliga människor mår bättre och lever längre, eftersom positiva känslor till och med bromsar in åldrandet. Att hitta just din mening är alltså klart meningsfullt!