9 tips på en bra berättelseinledning

Ska du skriva en berättelse? Här är nio tips som får din läsare att ryckas med och sugas in i handlingen från första bokstav!

  1. Se till att handlingen börjar direkt, istället för en bakgrundsbeskrivning.
  2. Väck nyfikenhet så att läsaren ställer sig frågor.
  3. Åstadkom högt tempo.
  4. Presentera huvudpersonen eller annan viktig karaktär.
  5. Gestalta scenen, det vill säga se till att människor agerar och talar.
  6. Plantera kommande händelser.
  7. Använd detaljer för berättelsens skull, inte som utfyllnad.
  8. Undvik långdragna beskrivningar av väder, omgivningarna, personer.
  9. Tänk “Piff och Puff på julafton” – Show, don’t tell!