Fem tips för att stärka självkänsla och självförtroende

Stark självkänsla och gott självförtroende är viktigt för att vi ska klara av krav och påfrestningar i livet, och för hur vi hanterar svårigheter och misslyckanden. Självkänsla är förmågan att kunna se och acceptera både svaga och starka sidor hos sig själv och att uppleva att man har ett värde som person utöver det man presterar. Självförtroende är förmågan att tro på sig själv och det man kan.

Att träna sin självkänsla och sitt självförtroende innebär att man måste våga ta risker – att våga ta misslyckanden som en väg till ”lyckanden” och att våga se både sina starka och svaga sidor. Du duger som du är!

Fem tips för att stärka din självkänsla och ditt självförtroende:

  • Gör något varje dag som får dig att känna dig kompetent och duktig.
  • Acceptera dina svaga sidor och se dem som en utgångspunkt för att utvecklas.
  • Säg ”jag” istället för ”man”. Att använda jag-språk visar att det du säger gäller dig och dina synpunkter.
  • Tänj dina gränser och gör saker som du inte gjort tidigare.
  • Uppmärksamma det du är bra på och det du faktiskt gör, snarare än att fokusera på det du inte klarar.