Lilla skrivskolan fortsätter: strukturera innehållet

När du vet vem du skriver för och varför, så kan du skriva själva texten. Målet är att göra texten begriplig, och där är textens struktur en del av det hela. Här är några tips på vägen:

Rätt innehåll
Välj ut rätt innehåll. Stryk det som läsaren redan vet eller inte är intresserad av. Använd bara det innehåll som är nytt för läsarna och som du tror intresserar dem. Därefter är det dags att presentera innehållet i rätt ordning – det vill säga i den ordning läsaren vill ha informationen. Med andra ord: det viktigaste först. Lyft fram huvudbudskapet i din text i huvudrubriken och i inledningen.

Informativa rubriker
Portionera texten i lagom långa stycken. Principen är ett stycke = en tankeenhet. Försök alltså inte att klämma in för mycket information, för det gör bara läsningen tung och tråkig. Skriv sedan underrubriker över styckena – så många du kan. Läsaren älskar nämligen att få en tydlig signal redan i rubriken om vad stycket under handlar om. Rubriker med mycket information och aktiva verb piggar upp både text och läsare.

Rätt språk
Begripliga texter består av lagom långa meningar och begripliga ord. Växla mellan långa och korta meningar för att skapa rytm i texten. Vilka ord du väljer avgör läsaren – skriv så att din målgrupp förstår.

Vill du testa om din text är begriplig? Använd Klarspråkstestet!