Märkt: förändring

8 tips för lyckas med en beteendeförändring

Förstå och använd förändringsfönster
När man förstår vid vilken tid, plats eller situation målgruppen är mer mottaglig för förändring, är det lättare att lyckas med en beteendeinsats.

Bygg på drivkrafter
Olika målgrupper kan ha olika drivkrafter för viljan att förändra sitt beteende. För en del är hälsan viktigast, för andra är det pengar. Det kan också handla om önskan att vara först med något nytt eller att göra som alla andra.

Förenkla och tillgängliggör
Människor väljer av naturen det som är enklast och ger minst motstånd. Vill man få människor att frivilligt byta ett beteende mot ett annat, bör det nya kännas enklare än det gamla. Ett nytt beteende kan annars kännas som en tröskel i sig. Om man på sikt vill att människor ska göra på ett nytt sätt, kan det vara bra att först låta dem prova. En beteendeförändring uppstår sällan av sig själv, det behövs lite hjälp på traven för att inte steget ska kännas så stort.

Synliggör effekten
En förändring kan kännas mer motiverande och begriplig om den synliggörs. Visualisering kan användas under olika faser av ett beteende, till exempel genom att synliggöra miljöpåverkan eller samspelet med andra inför ett val eller visa effekten medan man gör något eller resultatet efter en handling.

Gör det attraktivt
Forskning visar att positiva känslor gör oss mer nyfikna och lösningsinriktade. När vi upplever att vi har handlingsutrymme/kan påverka är det troligare att vi kommer agera. Därför är det ofta mer framgångsrikt att locka istället för att hota om man vill ändra ett beteende långsiktigt. Om man kan ge ett beteende högre status eller göra det till norm, är också sannolikheten högre att det är ett beteende som fler anammar.

Bygg relationer och skapa gemenskap
Flera framgångsfaktorer handlar om att bygga relationer i någon form. Tillit och förtroende är till exempel viktigt om du ska vilja dela något med andra. Gemenskap och delaktighet skapar både motivation och engagemang, stärker den sociala normen och ger styrka genom att man gör något tillsammans. Utnyttja kraften av att människor vill göra saker tillsammans. Visa att även små saker kan ha stor effekt när vi hjälps åt.

Återkoppla
Genom att tacka eller återkoppla till den som gjort en förändring eller handlat på önskat sätt, får man bekräftelse och blir sedd. Det gör att beteendet känns mer meningsfullt och gör det mer troligt att beteendet upprepas. Sociala medier och digitala plattformar, kan vara till stor hjälp när man vill bygga relationer och skapa gemenskap kring en fråga.

Våga
Att våga försöka, våga prova något nytt, våga tro på sin idé… Att våga är en viktig framgångsfaktor när man vill skapa förändring. Många bra idéer går om intet för att man inte vågar ta risken att misslyckas. Men inget farligt kommer hända. Bättre då att testa sin idé i liten skala och se om det fungerar.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

Dags att byta jobb?

Stanna kvar på jobbet? Eller söka nya utmaningar hos en annan arbetsgivare, eller varför inte i ett eget företag? Grubblar du, men törs inte riktigt ta steget? Här är några tips som kan hjälpa dig på vägen:

1. Ta dina känslor på allvar.
Om du känner att det är tungt och jobbigt att gå till jobbet, om du tänker ”usch, fy och blä”, då är det ett tecken på att du är inne på fel spår. Ta tag i det, så slipper du ha ångest och bara må sämre.

2. Sätt en deadline
Du måste inte fatta beslutet i dag om du ska prova något nytt eller inte. Men dra inte heller ut på beslutet i det oändliga. Om du bestämmer datum för när du ska ha gjort ditt val blir du mer fokuserad.

3. Analysera
Väg för- och nackdelar mot varandra. Vilka nackdelar innebär det att stanna kvar på ditt nuvarande jobb? Fördelar? Vad är vinsten om du går vidare, både för dig och andra? Och vad kan det kosta? Vilket beslut rimmar bäst med vad du värderar i livet?

4. Planera
Kanske går det att hitta en lösning där du stannar kvar på ditt nuvarande jobb under en tid, medan du förbereder dig för ett byte av jobb längre fram? Kanske studera på halvtid och jobba på halvtid? Gör en realistisk plan – och följ den.

Källa: Metro

Att införa något nytt

Det är bra att få rutin, det gör att man blir snabbare och bättre på det man gör. Men med rutinerna kommer också fällor. Man slutar gradvis att ifrågasätta och förbättra vad man gör. När andra kommer med förslag till förbättringar eller ifrågasätter rutinerna, så kanske man inte har vare sig tid eller lust att ta till sig frågan riktigt och då löper man risk att missa en viktig möjlighet.

Hur gör man då för att införa något nytt, till exempel i en verksamhet som har fastnat i sina rutiner? Det har visat sig att vi människor behöver tre saker för att verkligen kunna genomföra förändringar. De tre sakerna är:

  • En vision eller ett mål för vad man vill uppnå
  • En acceptans för utgångsläget
  • Övertygelse, tålamod och uthållighet att nå målet.

Handen på hjärtat: när du senast ”bestämde dig” för att förändra något, hade du dessa tre saker på plats? När du skulle gå ner i vikt, sluta röka eller byta jobb? Jag vet att jag missat minst en punkt vid flera tillfällen, och oftast olika punkter var gång. Jag vet nog vad jag vill uppnå men sällan accepterar jag utgångsläget – snarare tvärtom! Men med fötterna på jorden och en realistisk syn på utgångsläget så är det lättare att skapa en realistisk plan för arbetet som behöver göras. Om man t.ex. ljuger för sig själv om sin faktiska vikt, hävdar att man röker färre cigaretter än man faktiskt gör eller bortser från att man är riktigt missnöjd med sin lön, så vidtar man troligen inte tillräckligt kraftfulla åtgärder för att få till förändringen. Och det där med tålamod… Jo, det kan nog vara si och så med det. Men man kanske skulle göra ett seriöst och genomtänkt försök genom att se till att matcha alla punkterna?!

5 steg till förändring

Det här är en dikt av Portia Nelson, som heter ”Självbiografi i fem korta kapitel”. Det är också en mycket bra reflektion över hur man kan förändra sig själv och sitt tankesätt.

Kapitel 1
Jag går ner längs gatan.
Det finns ett djupt hål i trottoaren.
Jag faller ner i hålet.
Jag är vilsen… Jag är hopplös.
Det är inte mitt fel.
Det tar en evighet att ta sig upp.

Kapitel 2
Jag går ner längs samma gata.
Det finns ett djupt hål i trottoaren.
Jag låtsas att jag inte ser det.
Jag faller ner i hålet, igen.
Jag kan inte fatta att jag är tillbaka i samma hål.
Men det är inte mitt fel.
Det tar fortfarande lång tid att ta sig upp.

Kapitel 3
Jag går på samma gata.
Det finns ett djupt hål i trottoaren.
Jag ser det.
Jag faller återigen ner… Det är en vana.
Mina ögon är öppna.
Jag vet var jag är.
Det är mitt fel.
Jag är uppe på ett ögonblick.

Kapitel 4
Jag går längs samma gata.
Det finns ett djupt hål i trottoaren.
Jag går runt det.

Kapitel 5
Jag går ner en annan gata.

Vad vill du att ditt jobb ska ge dig?

Om några dagar avslutar jag mitt sommarjobb, på den arbetsplats där jag tidigare varit fast anställd men sagt upp mig från av en hel hög med anledningar. Inför hösten har jag klart med några mindre uppdrag, med arbetsuppgifter som jag tycker är roliga och som kanske ger mer energi än försörjning på sista raden. Jag har en ihopsparad buffert som gör att jag klarar mig ekonomiskt ett par månader men på sikt behöver jag ha ett deltidsjobb av mer förutsägbar karaktär. Så jag läser platsannonser och funderar en hel del på de möjligheter jag har och kan få. Alldeles nyss läste jag en enkel men tänkvärd mening som gav nytt bränsle till funderingarna:

Vad vill du att ditt jobb ska ge dig?

Detta är ju en fråga som kan besvaras med en mer eller mindre omfattande, realistisk, långsiktig och ambitiös lista. Man kan besvara frågan med enstaka ord som inkomst, maktsysselsättning. Man kan också lägga till mängd, som hög inkomst, kort arbetstid, snabb karriär. Eller så blir svaret mer filosofiskt: att vakna med glädje till varje arbetsdag, arbetskamrater som är som en andra familj, kunder som uttrycker tacksamhet över min arbetsinsats. Allra helst ska dessa svar vara mätbara på något vis, så att du helt enkelt kan göra svaren till frågor och besvara dem med ja eller nej. Så handen på hjärtat: vad vill du att ditt jobb ska ge dig? Får du det på det jobb du har nu? Om inte: är du okej med det? Eller är det dags att göra förändringar?

Själv ska jag nu fundera och formulera mina svar. Det ska bli min checklista för vad som komma skall. Om några dagar publicerar jag listan här på bloggen… *cliffhanger*