Märkt: presentationsteknik

Presentera med bilder

När man jobbar som utbildare blir det ju en och annan PowerPoint-presentation skapad. Det är ett kraftfullt program som stödjer det mesta man vill kunna använda, som text och bilder, animeringar och ljud, diagram och tabeller, färger och fonter… Själv insåg jag dock ganska nyligen att jag använder alldeles för mycket text i mina presentationer. Det blir inte bra, för åhörarna kommer då att försöka läsa det som står samtidigt som de ska lyssna på mig – och det går liksom inte! ”Something’s gotta give”, så att säga.

Istället är det bilder som är grejen. De ska ju kunna säga mer än 1000 ord och det kanske inte alltid behövs, men nog är det enklare att välja ut en bra bild än att skriva en massa ord! För naturligtvis går det inte att slänga in vilken bild som helst. Det måste vara en bild som säger just det där som du vill – och kommer att – säga, vilket dessutom ska vara det din publik vill höra. Ett felaktigt bildval kommer att få åhörarna att sitta och fundera på vad du menar, återigen istället för att lyssna på dig. Eller ännu värre: deras tankar far iväg för att de associerar bilden med något helt annat än du hade tänkt!

Kom ihåg: vi lär oss bäst genom att använda så många sinnen som möjligt. Se och höra, skriva och göra, röra på sig – och repetera, förstås!

 

 

Showtime! 3 tips för dig som presenterar

Som utbildare håller jag ofta presentationer och föreläsningar. Jag har kunnat konstatera att bra pedagogik hänger ihop med bra presentationsteknik. En anledning till att jag trivs som utbildare, och dessutom är erkänt bra på det, är förstås att jag faktiskt gillar att stå framför en grupp och ”hålla låda” om något som jag är intresserad av. För det är det första framgångstipset för en lyckad presentation: engagemang! Din publik ska inte tro annat än att du verkligen brinner för vad du pratar om. Det ska framgå av ditt kroppsspråk, dina röstvariationer och dina ögon. Om du egentligen är måttligt entusiastisk och bara gör detta för att du måste: fake it ‘til you make it. Spela din roll i din show!

Det andra tipset handlar om att vara förberedd. Ju mer du har kollat upp, läst på, planerat för, övat inför och har beredskap gentemot, desto säkrare och tryggare kommer du att känna dig – och det uppskattar din publik. Ju mer prepp, desto mindre nervositet! Ju bättre förberedd du är, desto färre saker finns kvar som kan gå fel. Och de få kvarvarande sakerna som kanske ändå går fel kommer du då att ha tillräckligt med spontan kreativitet kvar till att lösa.

Tips nr 3: lägg krut på inledningen – presentationens viktigaste moment. Du har 1-2 minuter på dig att fånga publikens uppmärksamhet och nyfikenhet! Genom att memorera inledningen så slipper du staka i gång presentationen som ett längdskidpass med fel valla, och på så vis får du direkt bra flyt. Det underlättar!

Vänta tills alla är tysta innan du börjar. Prova att bara stå stilla och titta på din publik, tills de tystnar! Utnyttja sedan din rösts olika variationer, till exempel genom att börja prata med hög, långsam och tydlig röst. Det långsamma tempot tolkas som om det du ska säga är viktigt.

Inledningen ska vara kort och kärnfull. Den ska skapa intresse och motivation till att vilja lyssna på det du säger. Kanske rolig, spännande, underhållande, chockerande – vad som än passar i sammanhanget. Inledningen ska också vara relevant för mottagarna. Hitta jämförelser eller metaforer som kan få publiken att nicka instämmande och förstående. När du nu har publikens uppmärksamhet så kör du igång huvudinnehållet av din presentation. Showen är din!