Märkt: skriv bättre text

Enkla saker som förbättrar ditt skrivande

Vet du vad? De allra flesta människor läser inte vad du skriver. Men det finns människor som läser, och det beror på en sak: de är intresserade. Gör det trivsamt för de där intresserade läsarna! Här är några enkla knep för att ytterligare förbättra ditt skrivande:

 • Skriv som du pratar.
 • Blanda långa och korta meningar, med mellanlånga och superkorta meningar. Och ord.
 • Snåla med adjektiven.
 • Bryt mot de vedertagna skrivreglerna – det är faktiskt helt okej att börja en mening med ”Och…” eller ”Men…

Sätt en bra rubrik på din text. Rubriken fungerar som ditt ”knack-knack” på läsarens dörr. Om hen har öppnat, och läser vidare: gå rakt på sak. Stå alltså inte och mumla i hallen – den första meningen går nästan alltid att stryka! Se så att säga till att få ur dig det viktigaste innan läsaren knuffar ut dig och smäller igen dörren…

Se en person, en läsare, framför dig när du skriver. Då blir texten ett trovärdigt samtal, och inte ett mässande tal. Knepet är att lista ut vad personen mitt emot dig undrar och behöver, istället för att du strävar efter att få sagt allt det du vill säga om dig själv eller något som ligger dig nära. Fast det finns ju läsare som är intresserade av det också. Så skriv det du vill berätta!

Källa: Please copy me

En liten skrivskola: 3 inledande tips för dig som ska skriva en text

Oavsett på vilken nivå och av vilken anledning du skriver så finns det sätt att göra din text bättre. Jag tänkte i några inlägg framöver dela med mig av tips jag fångat upp och praktiserar. Plocka fram anteckningsblocket – det analoga eller digitala – och häng med!

 1. Identifiera målgruppen
  Det första du behöver göra vid alla typer av skrivande, från romaner till affärsrapporter, är att identifiera din målgrupp: de som kommer att läsa din text. Målgruppen för ett säljbrev från ditt företag skiljer sig rejält från målgruppen för ett barns berättelse. Din målgrupp, de som du skriver för, ska bestämma ton, stil, och även ämnet för din text. Vad vet du om dina läsare?
 1. Bestäm syftet
  Du behöver också bestämma syftet med att skriva den här texten för just den här målgruppen. Med syftet definierat kan du vägleda läsarna till att vidta åtgärder som du kanske vill att de ska ta. Om du skriver ett säljbrev så är ju ditt syfte att övertyga läsare att köpa en viss produkt eller tjänst. Varför skriver du din text?
 1. Planera texten
  Planering ska vara ett separat steg i skrivprocessen, även om en del skribenter försöker att planera och skriva i samma steg. Den arbetsgången leder ofta till frustration eftersom skrivandet tenderar att ta för lång tid eller blir onödigt svårt. Om du istället först planerar hur du ska skriva – skapar en struktur – så kommer själva skrivandet att gå både snabbare och enklare. Exempel: en vanlig struktur för en webbtext är rubrik, ingress och mellanrubriker, medan en novell har en inledning, upptrappning, klimax och slut. Vilken struktur ska din text ha?