Tagged: tips

Showtime! 3 tips för dig som presenterar

Som utbildare håller jag ofta presentationer och föreläsningar. Jag har kunnat konstatera att bra pedagogik hänger ihop med bra presentationsteknik. En anledning till att jag trivs som utbildare, och dessutom är erkänt bra på det, är förstås att jag faktiskt gillar att stå framför en grupp och ”hålla låda” om något som jag är intresserad av. För det är det första framgångstipset för en lyckad presentation: engagemang! Din publik ska inte tro annat än att du verkligen brinner för vad du pratar om. Det ska framgå av ditt kroppsspråk, dina röstvariationer och dina ögon. Om du egentligen är måttligt entusiastisk och bara gör detta för att du måste: fake it ‘til you make it. Spela din roll i din show!

Det andra tipset handlar om att vara förberedd. Ju mer du har kollat upp, läst på, planerat för, övat inför och har beredskap gentemot, desto säkrare och tryggare kommer du att känna dig – och det uppskattar din publik. Ju mer prepp, desto mindre nervositet! Ju bättre förberedd du är, desto färre saker finns kvar som kan gå fel. Och de få kvarvarande sakerna som kanske ändå går fel kommer du då att ha tillräckligt med spontan kreativitet kvar till att lösa.

Tips nr 3: lägg krut på inledningen – presentationens viktigaste moment. Du har 1-2 minuter på dig att fånga publikens uppmärksamhet och nyfikenhet! Genom att memorera inledningen så slipper du staka i gång presentationen som ett längdskidpass med fel valla, och på så vis får du direkt bra flyt. Det underlättar!

Vänta tills alla är tysta innan du börjar. Prova att bara stå stilla och titta på din publik, tills de tystnar! Utnyttja sedan din rösts olika variationer, till exempel genom att börja prata med hög, långsam och tydlig röst. Det långsamma tempot tolkas som om det du ska säga är viktigt.

Inledningen ska vara kort och kärnfull. Den ska skapa intresse och motivation till att vilja lyssna på det du säger. Kanske rolig, spännande, underhållande, chockerande – vad som än passar i sammanhanget. Inledningen ska också vara relevant för mottagarna. Hitta jämförelser eller metaforer som kan få publiken att nicka instämmande och förstående. När du nu har publikens uppmärksamhet så kör du igång huvudinnehållet av din presentation. Showen är din!

Fyra tips mot skrivkramp

Går det trögt att skriva? För mig med. Här är några tips som jag gillar:

  1. Fixera dig inte vid ett projekt – se till att ha flera skrivprojekt på gång samtidigt, och om du fastnar på ett av dem, flytta till ett annat. Tänk också på att variation kan vara bra. Det behöver ju inte vara fyra olika romaner du har på gång, utan till exempel en roman, ett par noveller, en pjäs, två dikter, etc.
  2. Bestäm dig för att avsluta allt du har påbörjat. Om du har lämnat ett projekt, se till att du återvänder, fortsätt jobba på problemet, och ge inte upp!
  3. Prova att ändra ditt sätt att skriva. Om datorn känns som en ond ande, testa en digital diktafon eller skriv för hand. Att byta miljö kan också ha en uppfriskande effekt. Gå ut i friska luften och sätt dig under ett träd (om vädret tillåter), eller smit in på ett trivsamt café, eller kanske ett bibliotek?
  4. Låt kroppen jobba en stund – gå ut och gå, klipp gräsmattan, dammsug noga hela huset, handdiska ett rejält diskberg – fysisk aktivitet i trivsamma och lätt meningslösa former tycks ha en förmåga att få in hjärnan i rätt skrivarstämning.

Som du märker krävs det ingen magi för att kurera skrivkramp. Det räcker med lite sunt förnuft.

Källa: http://www.forfattartips.se

Tips för den oorganiserade skribenten

Det är  ingen slump att du skriver just de texter som du gör. Din personlighet och din arbetsprocess avgör hur dina texter blir. Vi människor tycker ju att vissa saker är lättare än andra och de allra flesta av oss gör hellre sådant vi är bra på än sådant vi är sämre på. En skribent kan till exempel ha väldigt lätt för idéfasen och bli mycket pigg och glad av att göra research. Troligtvis är det en människa med social begåvning och stort kontaktnät. En person som gillar att prata med andra, som söker inspiration ur mötet med andra, och som själv är inspirerande för andra. Däremot kan vederbörande ha svårare när det kommer till organisationsfasen. Det är inte lika roligt och inspirerande att stänga in sig och tänka strukturerat och strikt logiskt. Så vad gör skribenten? Tja, är man omedveten om sin svaghet försöker man lösa problemet genom att undvika organisationsfasen. Man sätter sig och börjar skriva utan att ha tänkt igenom textens förlopp. Börjar en smula slumpmässigt, skriver framåt och åt sidan lite som det faller sig, tills ett utkast är klart.

Resultatet blir en text som i bästa fall hänger ihop, åtminstone här och där. Vissa passager, som skribenten tycker är viktiga men inte så roliga, är styvmoderligt behandlade och inte så noggrant skrivna. Andra delar har flyt i texten och talande exempel. Nu finns risken att skribenten inte riktigt vill upptäcka textens svagheter utan gör en snabb revidering, mest med fokus på stavning och skiljetecken. Kanske upptäcks något eller några logiska hopp vid genomläsningen, och så börjar operation ”flytta meningar och stycken”. Plötsligt kommer det som är skrivet i ett berättarflöde att styckas upp, och syftningar i texten hamnar på fel ställen. Skribenten försöker nu skriva om och anpassa, hacka i befintliga stycken för att få dem att passa sin nya placering. Det kan till slut bli riktigt bra om skribenten har tålamod nog att slutföra det hela fullt ut, men det tar tid. Tid som kunde ha använts till kreativt skrivande.

Vad en sån här sorts skribent behöver göra är att hitta en form att organisera som inte tråkar ihjäl hen. Som får skribenten att inte tappa bort sig gång på gång och bli tvungen att börja om igen. Tipset är att använda post-it-lappar där nyckelord och avsnitt skrivs ner och sammanfattas. Sen kan dessa lappar placeras ut, flyttas om, tas bort, läggas till. Med postit-lapparna skapas ett överskådligt flöde som sedan kan skrivas rent och då bli en riktigt bra och  sammanhängande berättelse!

Fem tips för att stärka självkänsla och självförtroende

Stark självkänsla och gott självförtroende är viktigt för att vi ska klara av krav och påfrestningar i livet, och för hur vi hanterar svårigheter och misslyckanden. Självkänsla är förmågan att kunna se och acceptera både svaga och starka sidor hos sig själv och att uppleva att man har ett värde som person utöver det man presterar. Självförtroende är förmågan att tro på sig själv och det man kan.

Att träna sin självkänsla och sitt självförtroende innebär att man måste våga ta risker – att våga ta misslyckanden som en väg till ”lyckanden” och att våga se både sina starka och svaga sidor. Du duger som du är!

Fem tips för att stärka din självkänsla och ditt självförtroende:

  • Gör något varje dag som får dig att känna dig kompetent och duktig.
  • Acceptera dina svaga sidor och se dem som en utgångspunkt för att utvecklas.
  • Säg ”jag” istället för ”man”. Att använda jag-språk visar att det du säger gäller dig och dina synpunkter.
  • Tänj dina gränser och gör saker som du inte gjort tidigare.
  • Uppmärksamma det du är bra på och det du faktiskt gör, snarare än att fokusera på det du inte klarar.

Hjärnforskarnas inlärningstips

Jag läser mycket om forskning kring hjärnan och inlärning just nu. Det är inte någon självklarhet att pedagogik faktiskt vilar på vetenskaplig grund, vilket jag vill bidra till att ändra på. Inledningsvis delar jag därför med mig av några inlärningstips som jag hämtat från Karolinska Institutets hemsida:

Repetera!
Utan repetition så minns vi efter några dagar bara 20 procent av det vi ursprungligen kunnat. Bäst går det om repetitionerna sprids ut enligt ett särskilt mönster, så att tiden mellan repetitionerna gradvis ökas.

Sov gott!
Sömn behövs för att minnen ska fastna.

Rör på dig!
Motion förbättrar hjärnans kapacitet.

Stressa lagom!
Lite tentapress kan vara bra för motivationen och uppmärksamheten, men kronisk stress försämrar arbetsminnets kapacitet kraftigt och sätter krokben för lärandet.

Ha kul!
Minnen som kommer till i känsloladdade ögonblick fastnar bättre.

Använd mentala knep!
Du får ett mer kraftfullt minne om du kopplar bilder eller andra associationer till det du vill lära dig.

Testa dig själv!
Forskning visar att många provtillfällen är bra för lärandet.

Använd dina sinnen!
Det finns ett arbetsminne för synen och ett för hörseln som fungerar oberoende av varandra – de rymmer ungefär sju informationsenheter var. En tumregel är att ju fler sinnen som används för att lära sig något, desto bättre minns man.

Tipsen återfinns längst ner i denna långa men mycket intressanta och klart läsvärda webbartikel: http://ki.se/forskning/hjarnans-harda-skola