Så avslöjar du falska nyheter

Har forskarna bokat cancer? Leder vaccin till autism? Nätet är fullt av tvärsäkra påståenden om vetenskap, men många av dem snedvrider sanningen eller är direkt felaktiga. Här är några tips för att avslöja falska nyheter på nätet.

1. Rubriken låter för bra för att vara sann
Rubriken är sannolikt hårdvinklad så läs vidare och se om innehållet i artikeln kan ge dig en mer nyanserad bild.
Exempelvis: ”Japansk växt stoppar åldrande
Åldrande är ett komplext fenomen som omfattar ett stort antal olika processer i kroppen, som samling av slaggprodukter i celler och förändringar i dna. Det är mycket osannolikt att ämnen från en enskild växt skulle kunna bromsa dem alla.

2. Artikeln kommer från en oseriös och/eller partisk källa
Många noterar inte ens vilken källa som står bakom de nyheter de läser på sociala medier. Gör alltid en bakgrundskontroll på nyhetens upphovs­man för att säkerställa trovärdigheten.

3. Påståendena i artikeln är tvärsäkra
Även en väl utförd studie kan bara underbygga en teori, inte bevisa den. Detta eftersom alla typer av vetenskapliga metoder har sina svagheter, vilket bör framgå av artikeln.
Exempelvis: ”En ny studie bevisar att vi kan förlänga våra liv med minst 15 år om vi äter mer av wasabiväxten”
Ett ämnes effekt i en enskild försöksgrupp kommer i stort sett aldrig att visa sig hos alla människor. Genetik och miljö betyder att alla individer reagerar olika på ämnet.

4. I artikeln berättas inte var informationen kommer ifrån
Källhänvisning för resultaten är viktig eftersom den ger dig möjlighet att själv undersöka om forskaren
är trovärdig. Du kan då också se om andra medier har rapporterat samma resultat.

5. Slutsatsen bygger på svaga grunder
”Man undersökte nio personer…”
Nio personer är långt ifrån tillräckligt för att bevisa att något påverkar ”alla”.

De här punkterna kan även appliceras på andra artiklar, så som alarmerande nyheter och ”larm” som gärna sprids på sociala medier. Kolla först, innan du delar vidare!

Källa: Illustrerad Vetenskap