Fem anledningar till att skräckfilmen skrämmer dig

Vår hjärna är gjord för att reagera blixtsnabbt på faror och oförutsedda händelser. Det utnyttjar skräckfilmsregissörerna. Här är knepen – och varför det funkar:

  1. Våldsamma och blodiga scener triggar reaktioner som gör kroppen redo för strid eller för att fly genom att bland annat ge dig hjärtklappning, snabb andning och spända muskler.
  2. När ett hemskt monster hoppar fram ur mörkret exploderar aktiviteten i din hjärnas rädslocentrum. Vissa av hjärnans nervbanor aktiveras enbart i farliga situationer så att du ska kunna reagera blixtsnabbt. Skräckscener tar sig direkt till dessa nervbanor och sätter igång skrämselreaktioner vilket sätter vårt förnuft ur spel.
  3. Skrik är ett uttryck för att någon – och därmed också den som hör skriket – är i fara. Du fylls omedelbart av rädsla och instinkten att fly eller börja kämpa väcks direkt.
  4. Bisarra scener aktiverar hjärnans center för felsökning, ACC, som också fungerar som en slags volymknapp för dina känslor. Scenerna i en skräckfilm får ACC att skicka en kaskad av nervsignaler till rädslocentrat, som i sin tur larmar och höjer nivån till våldsam rädsla. Det är det som gör att vi får hjärtklappning även om skräckfilmscenerna är orealistiska.
  5. Svag belysning, mörka färger och strilande regn skapar visuella intryck som tar sig via hjärnområdet thalamus till frontallobernas nedersta del bakom ögonen. Där utlöser scenerna ett deprimerat tillstånd hos den som tittar, där rädslor med lätthet kan ta sig in.