Motverka demens med bättre kondition

Behöver du motivation för att ge dig ut och promenera, jogga eller cykla, så att du får lite bättre flås? Vad sägs om möjligheten att motverka demens? Om du har dålig kondition kan du nämligen löpa större risk för att få demens. En riktig långkörarstudie från Sahlgrenska akademin visar att har man bra kondition så kan man faktiskt påverka sin egen risk att bli dement när man blir gammal.

Undersökningen började 1968 med ett konditionstest. 191 svenska kvinnor som var runt 50 år gamla fick trampa sig upp till sin högsta syreupptagningsförmåga, alltså till den nivån då kroppen inte kan ta upp mer syre för att få musklerna att orka. De allra flesta av kvinnorna hade hög eller medelvärdig kondition. Efter cykeltestet följde forskarna upp kvinnorna och testade dem för demens vid sex tillfällen fram till 2012, alltså under hela 44 år.

Bland de som hade låg kondition utvecklade ungefär var tredje kvinna demens, och bland de som fick avbryta testerna på grund av bröstsmärtor eller högt blodtryck var andelen ännu högre. Hela 45 procent av medelålderskvinnorna med sämst kondition utvecklade demens när de blev äldre. För kvinnorna som gjorde bäst ifrån sig på cykeltestet var det endast fem procent som insjuknade. De fick även demens långt senare än kvinnorna med medelvärdig kondition.

Det finns alltså en stark koppling mellan låg kondition och ökad risk för demens. Men samtidigt går det inte att säga att låg kondition leder till demens. I vilket fall som helst har det i många studier visat sig att det som är bra för hjärtat är bra för hjärnan, så att träna upp sin kondition har man alltid nytta av!