Det här med livsstil…

Inom sociologin är livsstil det sätt en person lever på. En livsstil är en karaktäristisk samling beteenden som verkar vettiga både för andra och en själv vid en given tid och plats, som t.ex. sociala relationer, konsumtion, underhållning och kläder. Beteenden och ageranden inom en livsstil är en blandning av vanor, konventioner och resonemang. En livsstil reflekterar också en individs attityder, värderingar och världssyn.

En livsstil är en sorts ramverk. En samling regler som en individ lever efter, medvetet eller omedvetet. Det kan gälla mat, dryck, motion, droger, moral, etik, attityder och ideologi. En livsstil är alltså en kombination av både fysiska och psykiska komponenter, som alla har det gemensamt att de kan påverkas av individens fria vilja.

Man väljer en livsstil, även om det inte alltid är ett uttalat val. Saker som påverkar individen utifrån, t.ex. andra individer, olyckshändelser och genetik är inte en direkt del av livsstilen, men dess effekter kan indirekt påverka.

Med uttrycket ”en sund livsstil” menar man allmänt att man ska äta rätt, motionera tillräckligt, och inte nyttja droger. Lika viktiga komponenter är att må bra även mentalt – att hitta sina glädjeämnen, att ta hand om sig själv, att trivas med sin tillvaro.

Så handen på hjärtat: vad har du för livsstil egentligen? Är det verkligen den livsstilen du vill ha? Om inte: dags att ändra på det!