Category: utbildning

Studiecirkel på distans?!

  • Hur ska man plugga på bästa sätt för att använda sitt minne?
    Ta bort distraktion som äter av arbetsminneskapaciteten! Man ska inte göra två saker samtidigt.
  • Kan man bättra på sitt långtidsminne?
    Med repetition fräschas minnet upp. Utan repetition minns vi bara runt 20 procent av det vi ursprungligen lärde oss.
  • Vår hjärna omformas och anpassar sig hela vårt liv, detta kallas för hjärnplasticitet. Vi kan själva påverka vår hjärnas plasticitet genom att vara fysiskt aktiva. Ett ytterligare sätt att förbättra plasticiteten är genom att se till att alla sinnen får mycket stimulans.
    .
  • Mest effektivt för inlärning och koncentration är att jobba/plugga koncentrerat i 25 minuter och sedan vilar i 5 minuter.

Det här är bara några saker som jag har med ï tankarna när jag nu börjat planera och utveckla min första distans-studiecirkel. Ämnet är tänkt att vara ”Lär dig mer om internet”. Det är ett både inspirerande och roligt projekt, som jag hoppas ska leda till något konkret på ABF Södermanland!

Har du några tankar om det här ämnet så hör gärna av dig!

 

Lev längre – lär dig något nytt!

Jag tycker att det är roligt att lära ut: att få människor att förstå hur saker funkar, att uppleva ”aha!”, att upptäcka nya saker och därmed utvecklas. Tydligen är jag rätt bra på det också, har jag fått höra. Det sporrar till att bli ännu bättre, och det försöker jag bland annat att bli genom att lära mig själv mer – om inlärning och om hur hjärnan funkar, till exempel. Visste du att det livslånga lärandet är av stor betydelse för att hålla sig vital i hög ålder? För den som aktiverar hjärnan kan medellivslängden öka med 12-15 år! Det är ett bra argument för att börja plugga även i vuxen ålder.

Vad ska man plugga då, kanske du undrar? Det spelar inte så stor roll, bara det är något du tycker är roligt. Gå en studiecirkel om hur man använder sin ipad på ett bildningsförbund, en helgkurs om positiv psykologi på folkhögskola, en distanskurs om digital marknadsföring på högskola… För genom att aktivera hjärnan med lustfyllda intryck, retas nervcellerna och nya synapser – kopplingar, nervimpulser – uppstår. Och vad är poängen med det? Jo, ju fler synapserna desto starkare minnen. Ungefär som att man går på en stig i skogen – ju mer man går på den, desto bredare och lättare att använda blir den. Man kan säga att ”rolig repetition är all kunskaps moder”!

Visste du förresten att hjärnan använder mycket energi? Upp till en femtedel av kroppens totala energiåtgång i vila lägger hjärnan beslag på! Så att tänka är också en sorts motion… Och trots att hjärnan bara väger 1-1,5 kg och därmed inte utgör mer än några ynka procent av kroppsvikten, så transporteras varje minut 20% av hela blodvolymen från hjärtat till hjärnan. Respekt!

Showtime! 3 tips för dig som presenterar

Som utbildare håller jag ofta presentationer och föreläsningar. Jag har kunnat konstatera att bra pedagogik hänger ihop med bra presentationsteknik. En anledning till att jag trivs som utbildare, och dessutom är erkänt bra på det, är förstås att jag faktiskt gillar att stå framför en grupp och ”hålla låda” om något som jag är intresserad av. För det är det första framgångstipset för en lyckad presentation: engagemang! Din publik ska inte tro annat än att du verkligen brinner för vad du pratar om. Det ska framgå av ditt kroppsspråk, dina röstvariationer och dina ögon. Om du egentligen är måttligt entusiastisk och bara gör detta för att du måste: fake it ‘til you make it. Spela din roll i din show!

Det andra tipset handlar om att vara förberedd. Ju mer du har kollat upp, läst på, planerat för, övat inför och har beredskap gentemot, desto säkrare och tryggare kommer du att känna dig – och det uppskattar din publik. Ju mer prepp, desto mindre nervositet! Ju bättre förberedd du är, desto färre saker finns kvar som kan gå fel. Och de få kvarvarande sakerna som kanske ändå går fel kommer du då att ha tillräckligt med spontan kreativitet kvar till att lösa.

Tips nr 3: lägg krut på inledningen – presentationens viktigaste moment. Du har 1-2 minuter på dig att fånga publikens uppmärksamhet och nyfikenhet! Genom att memorera inledningen så slipper du staka i gång presentationen som ett längdskidpass med fel valla, och på så vis får du direkt bra flyt. Det underlättar!

Vänta tills alla är tysta innan du börjar. Prova att bara stå stilla och titta på din publik, tills de tystnar! Utnyttja sedan din rösts olika variationer, till exempel genom att börja prata med hög, långsam och tydlig röst. Det långsamma tempot tolkas som om det du ska säga är viktigt.

Inledningen ska vara kort och kärnfull. Den ska skapa intresse och motivation till att vilja lyssna på det du säger. Kanske rolig, spännande, underhållande, chockerande – vad som än passar i sammanhanget. Inledningen ska också vara relevant för mottagarna. Hitta jämförelser eller metaforer som kan få publiken att nicka instämmande och förstående. När du nu har publikens uppmärksamhet så kör du igång huvudinnehållet av din presentation. Showen är din!

Hur är det med motivationen?

I morgon måndag börjar jag ett nytt jobb, som utbildare på heltid. En intressant aspekt för såväl pedagoger som ledare av olika typer, är frågan om motivation.

Det finns främst två olika sorters motivation: inre och yttre motivation. Yttre motivation är enkelt uttryckt belöningar och bestraffningar, medan inre motivation handlar om hur man trivs med det man gör – att man känner att man utvecklas, får återkoppling, ges ansvar, gör något meningsfullt, osv. Som lärare kan man alltså motivera eleven genom “morot och piska” eller genom att se till att eleven trivs med sina uppgifter. Yttre motivation är enkel att förstå genom sin konkreta natur – t.ex. betyg och kvarsittning. Den inre motivationen är istället kopplad till det inre belöningssystemet vilken i sin tur har att göra med hur hjärnan fungerar.

Forskning visar att om läraren visar tilltro till att eleven kan lyckas så ökar elevens motivation. Den inre motivationen påverkas positivt om eleven kan se samband mellan en skoluppgift och världen utanför skolan. Som pedagog bör man se till att göra även rutinuppgifter roligare och mer spännande, och på så vis intressanta.

I rollen som pedagog strävar jag efter att få mina elever att tycka att det jag lär ut är roligt och användbart för dem. Detta kan jag uppnå genom att vara engagerad och påläst, och förbereda upplägg som talar till så många sinnen som möjligt – givetvis anpassat till vad som ska läras ut. Eftersom det är individens lärande som är viktigt så undviker jag tävlingsinriktade aktiviteter, alltså sådana som ger resultat som kan jämföras med andra elevers. Få, allra minst lågpresterande, elever motiveras av att känna sig sämre än andra elever.

I rollen som elev motiveras jag av att lära mig saker som jag har nytta av. Det kan handla om på kort sikt: ett recept på en ny maträtt eller hur man bygger något till huset. På längre sikt kan det handla om nya arbetsuppgifter, ekonomisk utveckling, möjlighet att styra över min tid, att må bättre, osv. Att känna att man kontrollerar sin verklighet skapar motivation. Jag hoppas att min motivation kommer att frodas på mitt nya jobb! Hur motiverar du dig – för jobbet, den stundande måndagen, nyårslöftena, eller vilka utmaningar du än har framför dig?

Använd alla sinnen

Inom författande pratar man ofta om att man ska gestalta istället för att beskriva. Skillnaden? Den beskrivande texten når sin läsares tanke, medan den gestaltande texten gör att läsaren känner och upplever innehållet. Så hur märker man att karaktären är spänd, att det blåser nästan storm, att någon ljuger? Knepet är att använda sig av alla sinnen när man sätter ord på hur en scen ser ut. Hur luktar, smakar, känns och låter det jag vill beskriva?

I det här med att använda alla sinnen finns en intressant koppling till inlärning. Aktuell hjärnforskning visar nämligen att ju fler sinnen som används vid inlärningsprocessen, desto fler kopplingar mellan nervceller etableras, vilket stärker minnet kopplat till den nya kunskapen. Man kan sammanfatta det med “se och höra, känna och göra”.

Såväl författare som pedagoger kan hämta inspiration från retorik och framförandeteknik. Det budskap som framförs ska ju på olika sätt lyftas fram för att bli det som publiken/läsarna/eleverna kommer ihåg när framförandet/boken/lektionen är slut. Och vad minns vi bäst: budskapet från en trött, oengagerad föreläsare som entonigt rabblar upp en massa torra fakta, eller från en entusiastisk estradör som får oss att lyssna, se, skratta, reflektera och kanske till och med testa själv? I den retoriska frågan ligger svaret: ju fler sinnen, desto bättre!

Läs mer om forskningen och resultaten, i denna intressanta artikel!