Lär dig något varje dag

Det sägs att hjärnan fungerar bäst när man lär sig något varje dag. Det här har ledit till det som kallas micro– eller nanolärande. Det är ett bra komplement till – och i en del fall faktiskt ersättare för – det klassiska lärandet, som ofta tar längre tid i taget att genomföra. Istället lägger man tre-fyra minuter varje dag på att genomföra en del av en större kurs, och gör klart kursen under några dagar eller veckors tid. Materialet ska då förstås vara lätt tillgängligt. Eftersom vi vet att lärande fungerar bäst när man behöver det så ska innehållet i micro-lärandet helst vara direkt praktiskt tillämpbart. Ny kunskap som ger omedelbar nytta, alltså!

Vi människor har i alla tider lärt oss genom att lösa problem, bli bättre bit för bit och först i efterhand inse att vi skaffat oss vad som kallas ”kompetens”. Med micro-/nano-lärande kommer utbildningsscenariot närmare denna naturliga läromodell. Genom att vid behov ändra arbetssätt och metoder så man har fått ett effektivt sätt att vid behov ändra kunskapen också!

Tänk om man skulle kunna använda den här ”tekniken” för distanscirklar? Att via webben presentera en liten föreläsning varje dag, istället för en större en gång i veckan. Intressant, det ska jag fundera vidare på!