Mycket att göra? Ta dig an det på rätt sätt!

Kicken vi får av att få bocka av saker på en att-göra-lista är svår att motstå, och därför är det lätt att ge mindre arbetsuppgifter allt för stort fokus. Men för att du ska känna motivation i jobbet håller det inte i längden att undvika större uppgifter. Här är lite hjälp på traven för att beta av även de större sakerna.

  • Bryt upp stora uppgifter i mindre, så får du fortfarande bocka av flera saker varje dag. Sätt upp mål för varje dag. Om ditt mål är komplext kan det vara lättare att bestämma en kvot som ska uppnås, till exempel att skriva ett visst antal ord i dokumentet du arbetar med.
  • Ta tekniken till hjälp för att aktivt mäta framstegen. Även om du är medveten om hur viktigt det är att veta vad du jobbar med, när och hur länge, så är det lätt att glömma bort. Undersök om något av de program som finns för att mäta aktiviteter i bakgrunden, och hålla koll på dina mål, kan hjälpa till.
  • Om du föredrar att hålla koll på dina framsteg manuellt är kalendern ett utmärkt verktyg. Välj ett mått som är vettigt för dig och notera i kalendern de dagar du når målet. Det ger en visuell påminnelse om dina framsteg.
  • Ta fem minuter i slutet av varje dag till att skriva ner vad du arbetat med. Var noga med att notera både små vinster och eventuella motgångar. Titta igenom anteckningarna i slutet av månaden så ser du tydligt framstegen och hur långt du har kommit.

Källa: Summa